மனதை அறியும் மாயம் - விளையாட்டு (Mind Reader - Magic)

வழிமுறை :

படி 1 :இரண்டு இலக்க எண் ஒன்றை மனதில் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். (உதாரணம் : 34)
(Think of a two digit number)

படி 2 :அந்த எண்ணின் கூட்டுத்தொகையை நீங்கள் நினைத்த எண்ணிலிருந்து கழிக்கவும். (உதாரணம் :34-(3+4)= 27).
(Add the two digits together and subtract from your original number.)

படி 3 :படி 2ல் கிடைத்த விடையை, கீழ் காணும் படம்(1) எண்ணின் வலது பக்கமுள்ள குறியீட்டை கண்டுபிடிக்கவும்.
(Find the symbol that matches your answer)

படி 4 :குறியீட்டை மனதில் நிறுத்திக்கொண்டு கீழ்காணும் பொத்தானை அழுத்தவும்.
(Finally click the button and Moster will read your mind)

99n98^97a96O95f94R93o92691u90m
89T88687u86z85U84{83m82l81_80b
79f78R77a76U75z74l73^72_71v70R
69v68a67M66T65n64d63_62d61l60l
59d58o57l56R55^54_53u52d51d50z
49648u47{46R45_44d43642a41x40l
39R38^37U36_35634u33x32a31h30f
29u28f27_26I25S24v23622^21U20T
19d18_17O16a15o14n13J12{11S10h
9_867h6z5d4v3M2h1R0_

 

மாயக் கட்டம்.
Click to find Ans. 
Free Web Hosting