பதிவிறக்கம்

பதிவிறக்கம் செய்வதற்கு, கீழ் கண்ட லிங்க் சொடுக்கவும்.

  1. Vedic Mathematics - Sri Bharati Krsna Tirthaji
  2. Vedic Mathematics Teacher's Manual - Kenneth R.Williams
  3. Vedic Mathematics - W. B. Vasantha Kandasamy
  4. Vedic Mathematics - Interactive
  5. The Secrets of Mental Math - T. Benjamin, Ph.D.

மேலும், வேத கணிதம் சம்பந்தமாக புத்தகங்கள் மற்றும் குறிப்புகள் தேவைபடுபவர்கள், தங்களுடைய ஈமெயில் முகவரியை கொடுக்கம்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. Contact Us

 
 
Free Web Hosting